/images/The Russian Revolution and the History of Ideas - plakat.pdf

kliknij aby zbaczyć plakat

prof. Bronisław Baczko
Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki
© Polska Akademia Nauk