Centrum Zaawansowanych Badań Humanistycznych i Społecznychoraz Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei -zaprasza na debatę

 

MIĘDZY REWIZJĄ A SPRZECIWEM.
ŚRODKOWOEUROPEJSKIE KRYTYKI MARKSIZMU W PERSPEKTYWIE PORÓWNAWCZEJ,

 

która odbędzie się w czwartek 12 czerwca o godz. 17.30 w sali 200 Pałacu Staszica (ul. Nowy Świat 72).

Dyskusję otworzą głosy MARCI SHORE, ANDRZEJA LEDERA i MAGDALENY MIKOŁAJCZYK.
Debatę poprowadzi PAWEŁ MARCZEWSKI.

prof. Bronisław Baczko
Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki
© Polska Akademia Nauk