Kontrrewolucyjne paradoksy


WIZJE ŚWIATA FRANCUSKICH ANTAGONISTÓW WIELKIEJ REWOLUCJI 1789-1815

JERZY SZACKI

Wydawnictwo IFiS PAN

Warszawa 2012

 

 

 

 

 Książka Kontrrewolucyjne paradoksy. Wizje świata francuskich antagonistów WielkiejRewolucji 1789-1815 (1965) należy do klasycznych pozycji założycielskich Warszawskiej Szkoły Historii Idei. Okoliczności jej powstania, miejscew dorobku Szkoły, możliwe współczesne pożytki z jej lektury wyjaśnia autor w przedmowie do nowego jej wydania. W swoim czasie była to praca ukazująca biegun przeciwny rewolucyjnej wizji świata dominującejw marksizmie, a zarazem wykorzystująca w sposób nowatorski metodologiczne narzędzia marksowskiego historyzmu, socjologizmu i dialektyki. Współcześnie warto ją przeczytać jako rozprawę filozoficzną opisującą wewnętrzną logikę ludzkiego myślenia zilustrowaną materiałem historycznymz przełomu XVIII i XIX wieku. Myślenia poruszającego się między biegunami, czego efektem okazuje się ich łączenie, a nie zrywanie więzi między nimi, myślenia zachowującego ciągłość z przeszłością i otwierającego się na nową przyszłość, autentycznego myślenia ludzkiego naznaczonego paradoksami, sprzecznościami, oscylacjami.


Andrzej Kołakowski

prof. Bronisław Baczko
Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki
© Polska Akademia Nauk