p,63,kontrrewolucyjne-paradoksy.html

Kontrrewolucyjne paradoksy

WIZJE ŚWIATA FRANCUSKICH ANTAGONISTÓWWIELKIEJ REWOLUCJI 1789-1815

JERZY SZACKI

Wydawnictwo IFiS PAN

Warszawa 2012

 p,71,faszyzm-a-tradycja-europejska.html

Faszyzm a tradycja europejska


TADEUSZ KROIŃSKI

Wydawnictwo IFiS PAN

Warszawa 2014

 p,72,listy-warszawa-paryz-boston.html

Listy. Warszawa. Paryż. Boston


HANNA BUCZYŃSKA-GAREWICZ I JAN GAREWICZ
Wydawnictwo IFiS PAN
Warszawa 2015

 p,74,swiatla-utopii.html

Światła utopii

BRONISŁAW BACZKO
Wydawnictwo IFIS PAN
Warszawa 2016

 prof. Bronisław Baczko
Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki
© Polska Akademia Nauk