Uczynić wolność nieuchronną

WĄTKI REPUBLIKAŃSKIEW MYŚLI ALEXISA DE TOCQUEVILLE'A

PAWEŁ MARCZEWSKI

Wydawnictwo IFiS PAN

Warszawa 2012

 

  

 


Alexis de Tocqueville najczęściej bywał określany mianem liberała albo konserwatysty.Paweł Marczewski proponuje inne czytanie jego dzieła.Przypisuje go tradycji republikańskiej, żywo obecnej choćby w amerykańskiej myśli Ojców Założycieli czy w okresie francuskiego Oświecenia. Ideał wolności politycznejspotykał się u Tocqueville’a zarówno z szacunkiem dla religii, cnotą patriotyzmu,negatywną oceną fatalizmu historycznego, jak i usprawiedliwieniem imperializmu. Autornapisał poważną i zarazem pasjonującą książkę,w której kwestionujenasze utarte pojęcia politycznei dotychczasowe odczytania myśli wielkiego francuskiego pisarza.


Paweł Śpiewak

prof. Bronisław Baczko
Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki
© Polska Akademia Nauk