Contact

dr. hab. Andrzej Waśkiewicz

e-mail: waskiewa@is.uw.edu.pl.

prof. Bronisław Baczko
Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki
© Polska Akademia Nauk