Funding

The project is funded by the Ministry of Science and Higher Education under the National Program for the Advancement of Humanities.
prof. Bronisław Baczko
Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki
© Polska Akademia Nauk