Partnerzy

Niniejszy projekt i realizowane w jego ramach cyfrowe „Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei” są efektem działań podjętych w ramach partnerskiego porozumienia instytucji, których tożsamość oraz profil badawczy w istotny sposób związane są z dziejami Szkoły oraz tworzącego ją środowiska.

prof. Bronisław Baczko
Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki
© Polska Akademia Nauk