Studia opublikowane

p,59,wokol-dorobku-warszawskiej-szkoly-historii-ideii.html

Wokół dorobku Warszawskiej Szkoły Historii Ideii

POD REDAKCJĄ ANDRZEJA KOŁAKOWSKIEGO

Wydawnictwo IFiS PAN

Warszawa 2013

 

 p,60,paradoksy-reprezentacji-politycznej.html

Paradoksy reprezentacji politycznej

ANDRZEJ WAŚKIEWICZ

Wydawnictwo IFiS PAN

Warszawa 2012

 p,61,uczynic-wolnosc-nieuchronna.html

Uczynić wolność nieuchronną

WĄTKI REPUBLIKAŃSKIEW MYŚLI ALEXISA DE TOCQUEVILLE'A

PAWEŁ MARCZEWSKI

Wydawnictwo IFiS PAN

Warszawa 2012

 p,68,mysl-barbary-skargi-ndash-droga-osobna-pod-redakcja-jacka-migasinskiego-i-magdaleny-srody.html


Myśl Barbary Skargi – droga osobna

POD REDAKCJĄ JACKA MIGASIŃSKIEGO I MAGDALENY ŚRODY

Wydawnictwo IFiS PAN

Warszawa 2015

 p,69,leszek-kolakowski-kronika-zycia-i-dziela-wieslaw-chudoba.html

Leszek Kołakowski: kronika życia i dzieła

WIESŁAW CHODUBA

Wydawnictwo IFiS PAN

Warszawa 2012

 p,70,warszawska-szkola-historii-idei-tozsamosc-ndash-tradycja-ndash-obecnosc-pod-redakcja-pawla-grada.html

Warszawska szkoła historii idei. Tożsamość – tradycja – obecność

POD REDAKCJĄ PAWŁA GRADA

Wydawnictwo IFiS PAN

Warszawa 2014 p,73,filozof-i-terytorium-polityka-idei-w-mysli-leszka-kolakowskiego-bronislawa-baczki-krzysztofa-pomiana-i-marka-j-siemka.html

Filozof i terytorium.

POLITYKA IDEI W MYŚLI LESZKA KOŁAKOWSKIEGO, BRONISŁAWA BACZKI, KRZYSZTOFA POMIANA I MARKA J. SIEMKA 
SZYMON WRÓBEL
Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2016

prof. Bronisław Baczko
Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki
© Polska Akademia Nauk