Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei to forum współpracy wokół projektu poświęconego dziedzictwu jednej z najważniejszych polskich formacji intelektualnych dwudziestego wieku. Celem projektu, finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, jest opracowanie zespołu archiwalnego, dokumentacja i edycja dorobku Warszawskiej Szkoły Historii Idei, a także upowszechnienie wyników badań nad jej znaczeniem w humanistyce polskiej. W serii „Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei. Studia” ukazywać się będą monografie dotyczące Szkoły oraz najwybitniejsze współczesne prace z dziedziny historii idei, powstałe w szerokim kręgu jej oddziaływania.

p,25,studia-opublikowane.html
prof. Bronisław Baczko
Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki
© Polska Akademia Nauk