Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei to forum współpracy stworzone z myślą o badaniach nad dziedzictwem jednej z najważniejszych polskich formacji intelektualnych dwudziestego wieku. Celem projektu, finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, jest opracowanie zespołu archiwalnego, dokumentacja i edycja dorobku Warszawskiej Szkoły Historii Idei, a także upowszechnienie wyników badań nad jej znaczeniem w humanistyce polskiej. W serii „Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei. Źródła” ukazywać się będą pomnikowe dzieła przedstawicieli Warszawskiej Szkoły Historii Idei oraz dokumenty i świadectwa, prezentujące jej dorobek i historię.

p,62,%C5%B9rod%C5%82a%20opublikowane.html
prof. Bronisław Baczko
Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki
© Polska Akademia Nauk