Biblioteka Cyfrowa niedostępna

Informujemy, że Biblioteka Cyfrowa jest niedostępna. Dostęp zostanie wkrótce przywrócony.

prof. Bronisław Baczko
Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki
© Polska Akademia Nauk