• Call for papers

  • Welcome to the Archive of the Warsaw School of the History of Ideas web page

  • Wstęp, wybór, redakcja i opracowanie Andrzej Karalus i Przemysław Parszutowicz we współpracy z Haliną Floryńską-Lalewicz

prof. Bronisław Baczko
Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki
© Polska Akademia Nauk